Wypisz z tekstu argumenty antygony i kreona kto jest zwycięzcą w tym sporze

Pobierz

Miłość i dobro zawsze zwycięża.Racje Antygony - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę .. Są one równorzędne, ale sprzeczne ze sobą.. Grupy trzecia i czwarta budują rzeźby Antygony i Kreona uchwyconych podczas sporu.. Antygona należała do jego rodziny, ale uważał, że kara należy się mimo więzów rodzinnych.. Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w "Antygonie".. Szanowni Państwo spotkaliśmy się tutaj, aby udowodnic, że racje miała Antygona.. Kolejno przejdę do argumentu związanego z tym, że Antygona była bardzo religijna.. Antygona pozostała wierna boskim nakazom i zmarłemu bratu.Antygona złamała ten zakaz więc Kreon, mimo próśb zakochanego w dziewczynie syna- Hajmona, nie cofnął wydanego wyroku i kazał wtrącić ją do skalnego lochu w okolicach Teb, który miał stać się jej grobem.. Filmy.. Patrząc logicznie, Kron miał w tym aspekcie 100% racje.. - Antygona stwierdza, że prawo zakazujące pogrzebania zwłok Polinejkesa nie zostało obwieszczone przez Zeusa, ani Diki czyli boginię sprawiedliwości: ,, Nie Zeus przecież obwieścił to prawo Ni wola Diki ".Drugim moim argumentem jest to, iż Kreon nie mógł złamać prawa ustanowionego przez samego siebie..

Wypisz z tekstu argumenty Antygony i Kreona.Kto jest zwycięzcą w tym sporze ?

10.Przedstaw argumenty obronne Kreona, przemawiające na jego korzyść w sporze z Antygoną ("Antygona" Sofoklesa) .. którzy nienawidzili.. Charakterystyka pozostałych .. Czyn Antygony zmusił Kreona do dokonania następnego wyboru.. Streszczenie "Antygony" w pigułce.. Takie rozbicie problemu na dwa konflikty sprawiło, że w akcji występują dwaj równorzędni bohaterowie - Antygona i Kreon - i obaj zostaną ukarani.Ujrzawszy ojca w grocie, gdzie znalazł martwą Antygonę, (powiesiła się na muślinowej chuście), rzucił się na niego z mieczem, a potem, gdy Kreon się uchylił, zadał cios sobie.. Nie wszyscy jednak pojmują zamysły innych.. Zdaje sobie sprawę, że jeżeli zwiąże się z Hajmanem, to klątwa obejmie również jej dzieci.Oskarżenie i obrona Antygony.. Wybierają spośród siebie rzeźby, a pozostali członkowie grup są rzeźbiarzami.Wymień wszystkie albo prawie wszystkieodruchy warunkowe i bez warunkiwe 2021-06-13 09:47:12; Jak napisałem rozprawke poniżej 200 słów to będzie ona brana pod uwage?. Treść.. Przecież kto z nas sprzeciwiłby się prawom boskim?. około 12 godzin temu.. Kara śmierci - argumenty za i przeciw "Kara śmierci jest w ciele politycznym tym, czym rak w ciele pojedynczego człowieka, z tą jedynie różnicą, że nikt do tej pory nie próbował uzasadniać konieczności istnienia raka"..

Sądzę, że Antygona miała rację w sporze, jaki toczyła z Kreonem.

Kwestia potępienia bądź usprawiedliwiania Antygony jest sprawą problematyczną.. Dyktatorem jest niezaprzeczalnie Jeden z bohaterów ,,Antygony'' Sofoklesa, Kreon.Włada Tebami żądając bezwzględnego podporządkowania ze strony poddanych, nie uznaje żadnych wyjątków.Tragizm Antygony.. Dotyczą one bardzo konkretnej sprawy.. Bohaterowie tragedii reprezentują postawy i wartości sprzeczne, przeciwstawne, nie do pogodzenia.. Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa.. Otóż miał zdecydować czy ukarać ją czy nie (ze względu na szczęście jego syna).. około 5 godzin temu.. Kiedy zmarł Edyp, wywiązała się walka o tron, między jego synami Polinejkesem i Eteoklesem.Uzgodnili, że każdy z nich obejmie tron na rok.Jesteś w: Ostatni dzwonek-> Antygona Charakterystyka pozostałych bohaterów "Antygony" Hajmon Syn Kreona i Eurydyki, zakochany bez pamięci w Antygonie.. Każdy z nas kieruje się w życiu własnymi zasadami - racjami, które pomogli nam ukształtować rodzice.. Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie.. Antygona i Kreon, występując przeciwko sobie w sporze, stają się tym samym dla siebie antagonistami, a dojście do porozumienia jest niemożliwe ze względu na odmienne priorytety każdej ze stron.Pochodzenie i rozwój dramatu antycznego..

Wypisz z tekstu argumenty Antygony - Zadanie 1: Przeszłość i dziś 1.Przydatność 80% Racje Antygony w sporze z Kreonem.

A.W czasie pracy uczniowie mogą korzystać z tekstu dramatu Sofoklesa, ale powinni mówić swoimi słowami.. Antygona - powiesiła się, Hajmon - zadał sobie cios mieczem, Eurydyka - żona Kreona i matka Hajmona, na wieść o śmierci syna "żelazo w .Literatura już od okresu starożytności obfituje w portrety dyktatorów.. Gdy dowiaduje się, że dziewczyna złamała rozkaz jego ojca, a tym samym wydała się na śmierć, polemizuje z Kreonem i broni narzeczonej.Antygona Kto jest autorem Antygony.. Jeśli podporządkuje się woli króla, zaprzeczy tym samym miłości do brata i złamie nakazy bogów .Wypisz racje Antygony i Kreona (z cytatami) Konflikt dwóch głównych postaci "Antygony" Sofoklesa skupia się wokół ich sprzecznych racji.. w której rozważysz , czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich mogą być .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. kto z nas nie chiałby godnie pochowac członka swojej rodziny ?. 2021-05-27 16:48:55 Karta pracy historia klasa 8 2021-05-18 22:03:40; Jak sie nie stresowac?. jest jednym z ważniejszych centrów kulturalnych Europy Środkowej.. I czy człowiek może wydawać zakazy niezgodne z tym pierwszym.. Potępić Antygonę można przede wszystkim za złamanie rozporządzenia Kreona.Jednym z bohaterów tragedii "Antygona" Sofoklesa, jest Kreon.Sofokles w swej sztuce, nawiązuje do mitu tebańskiego, o rodzie Labdakidów..

Najważniejsze była dla niej prawa bogów.Antygona miała rację w sporze między nią, a Kreonem.

Żył w latach 496-406 p.n.e. Jego główną zasługą dla teatru było wprowadzenie na scenę trzeciego aktora.. Nazywana jest tragedią władzy i klasyfikowana jako chronologicznie ostatnia z cyklu trzech tragedii tebańskich (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona) opartych na mitach o tebańskim rodzie Labdakidów.Utwór jest powszechnie uznawany za arcydzieło dramaturgii światowej o dużej sile oddziaływania na widza.. 2021-05-17 13:00:20 Pomocy, Napisz rozpr.. Napisz argumenty na podstawie rozmowy Antygony i Kreona - Argumenty Antygony: prawo zakazujące pogrzebania zwłok Pol - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Wypisz i krótko opisz najważniejszych egipskich bogów.. Wprowadził także dekoracje i postacie kobiece, odgrywane jednak przez mężczyzn.Konflikt sprzecznych racji bohaterów opiera się przede wszystkim na antytezie: prawo boskie (naturalne, niepisane) i prawo ludzkie (stanowione przez ludzi).. Antygona musi wybierać pomiędzy prawami boskimi a ludzkimi.. Nie chce narażać się na ich gniew.. Antygona chce pogrze­bać brata (zgodnie z nakazami religijnymi), a realizacji tego .Konflikt tragiczny w Antygonie opiera się na problemie: które prawo jest ważniejsze, naturalne (boskie) czy umowne (ludzkie)?. Dumna, harda, bezwzględna i konsekwentna nienawidzi Kreona, ale jej postawa to nie tylko bunt przeciwko nowemu władcy, ale przede wszystkim przeciwko losowi.. "Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić" te słowa w pełni mówią nam jakże błędny jest stosunek Antygony do Kreona.. podejrzewam , że nie ma tutaj takiej osoby, przecież .Antygona zaś jest pewna, że musi pochować brata, żeby jego dusza nie błąkała się w Hadesie.. Warto zwrócić uwagę, że odpowiedź Sofoklesa jest głosem osoby pobożnej.Akcja Antygony zbudowana jest wokół dwóch konfliktów: konfliktu Kreona jako władcy z niepisanym prawem boskim oraz konfliktu Antygony jako obywatela z władcą.. Sofokles.Był to jeden z trzech, obok Ajschylosa i Eurypidesa, wielkich tragików greckich.. Racje Kreona - Polinejkes był zdrajcą - najważniejszy jest interes .bardzo prosze plan wydarzen antygona straszna wrozba tyrezjasza rozterki kreona rozmowa antygony z; Proszę na podstawie Epesodionu II, III i V napisać , jak Kreon traktował Antygonę , Hajmona i .. w tym miesiącu .. Wypisz argumenty Kreona i Hajmona w sprawie ułaskawienia Antygony.Antygona - zrodzona z kazirodczego związku, świadoma jest ciążącej nad rodem klątwy.. Gdyby bohaterka posłuchałaby rozkazów Kreona, postąpiłaby wbrew własnym ideałom, nie byłaby lojalna wobec brata.. Nie lęka się śmierci, która jedynie przyspieszy jej spotkanie z bratem i bliskimi w wiecznej krainie zmarłych.. Bohaterka została postawiona w sytuacji trudnego wyboru - wyboru, w którym każde posunięcie jest złe.. Przykładem takiego człowieka jest Antygona z tragedii Sofoklesa, kierująca się swoimi wartościami, których Kreon nie ocenia pozytywnie.Antygona - tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt