Przeczytaj przykład a następnie zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania

Pobierz

a) Zdania 1. i 2. to zdania współrzędnie złożone.. a) Zdania 1. i 2. to zdania współrzędnie złożonePrzeczytaj tekst a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania: Charakteryzuje się skokowym wzrostem liczby ludności, spowodowanym spadkiem liczby zgonów oraz bardzo wysokim współczynnikiem przyrostu naturalnego, przekraczającym 20promili.. Nowo odkryty gatunek planktoniczny Stosunkowo niedawno naukowcy odkryli nowy gatunek organizmu jednokomórkowego, który zamieszkuje Ocean Atlantycki.. Badanie DNA przeprowadzane w celu.. d) wymaga spożywania przede wszystkim białka zwierzęcego.Przeczytaj fragmenty artykułu Pierre'a Lévy'ego Drugi potop (s. 159-165) i wykonaj zadania na karcie pracy.. Stosowanie podanych zasad pomaga ustrzec się chorób układu A. oddechowego.. d. gatunki kluczowe dla ekosystemów.. Na podstawie mapy wskaż poprawne dokończenie zdania.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. a) Zdania 1. i 2. to zdania współrzędnie złożone A. łączne.. Skóra zbudowana jest z naskórka i skóry właściwej, pod którą znajduje się warstwa podskórna.. D. nerwowego.Oceń prawdziwość każdego zdania.. Związek, o którym mowa w powyższym tekście, znajduje się także u człowieka, u którego występuje A. we krwi i bierze udział w krzepnięciu.. 1.Po zdobyciu pełni włądzy w Niemczech Adolf Hitler nadałsobie tytuł: a) cara b) konsula c) pierwszego sekretarza d) Fuhrera 2..

Przeczytaj przykład a następnie zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.

Wielkość przepływów Wisły zwiększa się zimą, gdy następuje wzrost opadów atmosferycznych.. (0-1) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania: Przekształcone funkcjonalnie liście lipy, kaktusa, dzbanecznika i rosiczki to przykład narządów a.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Powyższy opis dotyczy: A. Salda migracji.. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa A.. Do zdań fałszywych dopisz poprawną wersję.. Nauczyciel.. Chłopiec kilka razy próbował zdać egzamin (1), jednak nie udało mu się (2) i w końcu musiał przyznać (3), że jego szanse są znikome (4), gdyż zbyt mało pracował (5).. Prawidłowa odpowiedź to: Odpowiedź na zadanie z Geografia 7.. Do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki wykorzystuje się porosty - organizmy powstałe w wyniku symbiozy strzępek grzyba i komórek glonów, występujące na korze drzew - bo pochłaniają one wodęPrzeczytaj informacje w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Dźwięk, podobnie jak światło ulega odbiciu.. Karta pracy: Drugi potop.. Rodzaj wiązania chemicznego zależy od różnicy elektroujemności połączonych nim pierwiastków chemicznych.Przeczytaj tekst i przeanalizuj fotografie, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania..

B. rozłączne.Przeczytaj przykład, a następnie zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.

c) zawiera taką samą ilość białka roślinnego jak zwierzęcego.. Badanie wpływu ilości składników mineralnych.Spośród odpowiedzi A-D wybierz i zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.. C. w skórze i chroni przed promieniowaniem UV.Przeczytaj tekst źródłowy i wskaż poprawną odpowiedź.. Powierzchnie twarde i gładkie odbijają fale dźwiękowe, powierzchnie miękkie natomiast pochłaniają je.. Nazwa ptakaDługość ciała (cm)Rozpiętość skrzydeł (cm) Miejsce budowy gniazd 1. wróbel do 16 do 22 zakamarki budynków, czasami drzewa 2. mazurek do 15 do 22 dziuple, czasami budki lęgowe 3. zięba do 16 do 26 drzewaPrzyjrzyj się wykresowi, przeczytaj poniższe informacje, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Unikaj dymu papierosowego.. P F B.Prosta k jest styczna do okręgu.. Zadanie 24.. W razie problemów proszę o kontakt.Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania: Na skutek globalnego ocieplenia najbardziej ucierpią a. rafy koralowe.. Chłopiec kilka razy próbował zdać egzamin (1), jednak nie udało mu się (2) i w końcu musiał przyznać (3), że jego szanse są znikome (4), gdyż zbyt mało pracował (5).Przeczytaj przykład, a następnie zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania..

B. Niżu demograficznego.Przeczytaj przykład, a następnie zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.

Chłopiec kilka razy próbował zdać egzamin (1), jednak nie udało mu się (2) i w końcu musiał przyznać (3), że jego szanse są znikome (4), gdyż zbyt mało pracował (5).. WOS poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - ten materiał przygotowaliśmy z myślą o uczniach technikum, którzy w piątek postanowili zdawać wiedzę o .- zadanie 5: Przeczytaj tekst o klubie komputerowym, a następnie zakreśl poprawne dokończenie zdania.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. Największy pogrom ludności żydowskiej w III Rzeszy przeszedł do historii jako: a) "noc kryształowa" b) "noc listopadowa" c) "noc długich noży" d) "noc świętego Bartłomieja".Przeanalizuj tabelę i przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Ćwicz co najmniej trzy razy w tygodniu.. Jedz mniej tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.. c. duże drapieżniki.. b) zawiera wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu.. Chłopiec kilka razy próbował zdać egzamin (1), jednak nie udało mu się (2) i w końcu musiał przyznać (3), że jego szanse są znikome (4), gdyż zbyt mało pracował (5).. Wśród medali zdobytych przez niego do końca 2011 roku liczba .2. b. rośliny..

2.Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

C. krwionośnego.. Mówi się "twardy jak skała", ale nawet najtwardsze skały zmieniają się pod wpływem wody, wiatru i wahań temperatury powietrza.. A BWskaż poprawne dokończenie zdania.. A.Prosta l jest styczna do okręgu.. Ten organizm jest jednym ze składników planktonu.Matura 2015.. Zjawisko to nazywa się krasowieniem.Przeczytaj tekst, przeanalizuj fragment układu okresowego pierwiastków chemicznych i zaznacz poprawne dokończenie zadania.. Dieta zrównoważona a) zawiera składniki pokarmowe w równych proporcjach.. Na rysunku przedstawiono okrąg o środku w punkcie S oraz cztery proste styczne do okręgu.Przeczytaj teksty w ramkach, przeanalizuj ilustracje, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Informacja 1.. "Przyroda nie zna granic politycznych.. "Zawarta w komórce informacja genetyczna.. a) Określ, który typ smogu jest.. Afrykańska sawanna jest miejscem, w którym.. Allel odstających uszu człowieka jest.. B. pokarmowego.. Na przykład skały wapienne nie są tak twarde jak granit i łatwo zmieniają wygląd pod wpływem wody opadowej.. - Zanotuj w zeszycie dwa spójniki podane poniżej: and - i but - ale A następnie spróbuj je wstawić w zdania 1-3 tak, aby zdania zachowały sens.. W dużym pomieszczeniu można zlikwidować zjawiska echa : -malując ściany na ciemny kolor.Przeczytaj przykład, a następnie zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.. dziami pokazanymi na ilustracji.Przyjrzyj się zdjęciu i wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.. 1.zaznacz poprawne dokończenie zdania Janusz Darocha jest wielokrotnym medalistą mistrzostw świata w samolotowym precyzyjnym.. (kto ma możliwość uzupełnia kartę komputerowo i drukuje ją, pozostali zapisują rozwiązania w zeszycie) .. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Chłopiec kilka razy próbował zdać egzamin (1), jednak nie udało mu się (2) i w końcu musiał przyznać(3), że jego szanse są znikome (4), gdyż zbyt mało pracował (5).. Przyjrzyj sie ilustracji nr 2 i wskaz poprawne dokonczenie każdego.. Ogranicz spożywanie cukru i soli.. Z drutu o długości 60 cm zbudowano szkielet sześcianu.. 0 100 200 300 400 500 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 600 m3/s Średnie przepływy Wisły w ciągu roku.. 15 cm 5.Oceń prawdziwość każdego zdania.. Wskaż poprawne dokończenie zdania postać przedstawiona na ilustracji to giuseppePomocUcznia.pl » K8_Biologia.. Głównym tematem tekstu jest A. łączne.. Odbicie fal dźwiękowych nazywamy echem.. B. w stawach - ogranicza tarcie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt