Jaką część figury zamalowano ułamki

Pobierz

Pięć w kolorze niebieskim, 3 w żółtym, a pozostałe są czerwone.. Wpisz odpowiednie ułamki pod rysunkiem.. Ustal, jaką część figury zamalowano na czerwono, jaką - na zielono, a jaką - na żółto.. Lista wszystkich autorów Lista materiałów wykorzystanych w filmie.. a) b) c) d) _____ 2 3 _____ 1 3 2 Wpisz w okienko odpowiednią liczbę.. Zamień liczbę mieszaną na ułamek 9.. Jaki ułamek kryje się pod punktem c?. a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ Grupa B Klasa .Temat: Ułamek jako część całości.. Autorzy i materiały.. Zamiast kreski ułamkowej użyj ukośnika /.Jaką część figury zamalowano ( wynik podaj w procentach ) ?. Rozszerz ułamek 7. a) _____ b) _____ = 21 24 = 84 9 4 Wpisz w puste miejsce odpowiedni znak: <, = lub >.Play this game to review Mathematics.. Dana jest figura podzielona na identyczne części: Wykonaj obliczenia i podaj ile części należy zamalować, aby zaznaczyć na tej figurze ułamek ?W ramach innowacji matematycznej podczas zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania matematyczne poznaliśmy ułamki :) łamaliśmy czekoladę, koło, kwadrat, układaliśmy figury z części, podpisywaliśmy, jaką część figury zamalowano, a nawet dodawaliśmy ułamki :) i to wszystko w klasie drugiej :) Ależ to są chłonne umysły :) A po ilu kostkach Ty się uśmiechniesz?. Zamaluj odpowiednie części figur.. Zamalowano 1 część.Ułamki zwykłe Klasa 4 Imię i nazwisko _____ 1..

Jaką część figury zamalowano?

Zadanie 4.. Liczba umieszczona nad siódemką oznacza, ile z tych części wzięto.. Ułamek opisujący, jaką część figury zamalowano to: e) Figurę podzielono na 6 równych części.. Który jest większy?. 2010-10-28 20:58:12 Jakie ułamki zamalowano ?. Cele ogólne: doskonalenie sprawności rachunkowej wykorzystanie i tworzenie informacji rozumowanie i tworzenie strategii Cele szczegółowe: Uczeń: rozumie ułamek jako wynik podziału na równe części używa ze zrozumieniem pojęć: licznik, mianownik, kreska ułamkowa zapisuje i odczytuje ułamki wskazuje jakim ułamkiem całej figury jest .jak zamienić procent na ułamek, jaką część figury zamalowano.. Kreseczka, która oddziela liczby w ułamku to kreska ułamkowa.V.1 Ułamek jako część całości 1 Pokoloruj figury, które są podzielone na równe części.. Jaką część figury zamalowano?. Podpisz rysunek na dwa sposoby (za pomocą ułamka i liczby mieszanej.. b) Jaką część wszystkich zwierząt stanowią koty?. Liczby takie jak 6 7 i 1 7 będziemy nazywać ułamkami zwykłymi.. î. Zamaluj na każdym rysunku część figury zgodnie z podpisem.Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego ułamka zwykłego i procentu.. Zaznacz na osi liczbowej ułamki: , , ..

3 Jaką część figury zamalowano?

3 8 3 4 1 2 Zapisz ułamek cyframi.1 Zapisz w postaci ułamka, jaką część figury zamalowano.. 3 Doprowadź ułamek do najprostszej postaci.. Zapisz za pomocą ułamka, jaką część figury zamalowano na szaro.. 2014-11-25 18:47:04Klasa 4 Matematyka.. Czy prawdziwa jest nierówność?. Wpisz w miejsce kropek odpowiednie liczby:KARTA PRACY - UŁAMKI ZWYKŁE (zajęcia wyrównawcze klasa IV) Zadanie 1 Zapisz, jaką część figury zamalowano szarym kolorem.. Zaznacz na osi ułamki / odczytaj ułamki zaznaczone na osi 3.. Klasa 4 Klasa 5 Matematyka liczby ujemne.Ułamki zwykłe í.. Podstawa programowa.. 2013-11-03 18:22:03 Jaką część pola zamalowano ?. Dodaj lub odejmij ułamki (liczby mieszane) 10.Jaką część figury zamalowano?. Skróć ułamek 6.. Zamalowano 3 części.. Ułamek [pic] dobrze zaznaczono na osi liczbowej: Zadanie 3. a) b) c) Zapisz w postaci ułamka.. a) b) c) d) _____ _____ _____ _____ 2 Zamień liczby mieszane na ułamki, a ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.. Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej 5.. 11 5 > 11 7 prawda / fałsz 3 2 < 3 9 prawda / fałsz 20 6 > 20 4 prawda / fałsz Zad.. Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu.Klasa IV, Interpretacja ułamka zwykłego 2. jaką część figury zamalowano jest 50 kratek a zamalowano 14Zadanie 1.. Porównaj ułamki: UŁAMKI ZWYKŁE KL.1 Zapisz, jaką część figury zamalowano, lub zamaluj część figury zgodnie z podpisem..

Jaka część figury nie jest zamalowana?

Klasa 4 Klasa 5 Matematyka.. Przyjrzyj się narysowanym figurom i odpowiedz na pytania.. Zadanie 3 Zamaluj na każdym rysunku taką samą część.. Zamień liczbę na procent: a) 6, b) 0,2 c) d) .Zapisz za pomocą ułamka, jaką część figury zamalowano na szaro.. Jaką część figury zamalowano?. Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną (wyłącz całości) 8. tak Ile jest wszystkich części?. Rozszerz ułamek:Na poniższym rysunku część figury została zamalowana: Jaka część figury został zamalowana kolorem czerwonym?. Opisz rysunki za pomocą liczb mieszanych.. Jaka część figury jest zamalowana na każdym z tych rysunków?. Zamaluj wskazaną część figury 3 2 8 5 5 3 Zad.. Liczba umieszczona nad siódemką oznacza, ile z tych części wzięto.. Zapisz pod rysunkiem, jaką część figury zamalowano.. Zad.. Jaską część wszystkich kulek stanowią kulki .. 4 Ile części zamalowano?. a) Czy części są równe?. Który jest większy?. Odpowiedź podaj w postaci ułamka zwykłego i procentu.Liczba 7, w powyższych zapisach, oznacza, że podzielono całość na siedem jednakowych części.. Kreseczka, która oddziela liczby w ułamku to kreska ułamkowa.Zamalowano 1 część.. Q. Porównaj ułamki o jednakowych licznikach: 2/3 i 2/5.. Następnie zamaluj na czerwono taką część wszystkich rybek w akwarium, jaką część figury zamalowano na czerwono.Jaką liczbę wpiszesz w puste pole?.

Jaką część figury zamalowano na rysunku: Zadanie 2.

Porównaj (wstaw >, < lub =) 4.. Zamalowano 2 części.. W pudełku jest 20 kulek.. Zadanie - 2 .. Ułamek opisujący, jaką część figury zamalowano to: c) Figurę podzielono na 4 równe części.. b) Czy części są równe?Ułamki zwykłe i działania - test dla klasy IV Zad.. a) trzy czwarte czałości a) Figurę dzielimy na 4 takie same części.. zadanie domowe.. Dopasuj ułamek zwykły do obrazka Połącz w pary.. Ułamek opisujący, jaką część figury zamalowano to: d) Figurę podzielono na 4 równe części.. Ułamek 1/2 oraz ułamki od niego mniejsze i większe Sortowanie według grup.. Liczby takie jak 6 7 i 1 7 będziemy nazywać ułamkami zwykłymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt