Streszczenie pracy inżynierskiej

Pobierz

Praca napisana pod kierunkiem.. polskim (Streszczenie) i angielskim (Abstract) - 1 strona łącznie (każda wersja językowa po kilka zdań) z nagłówkami: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Tytuł pracynaukowego.. Tematem rozdziału czwartego są narzędzia i moduły wykorzystane przy tworzeniuStreszczenie pracy magisterskiej - jak napisać i jak przetłumaczyć.. Dokonano przeglądu istniejących rozwiązań komercyjnych analizując ich funkcjonalność i skuteczność działania.Praca dyplomowa - inżynierska Aplikacja mobilna dla kinomanów Mateusz Gadzaliński słowa kluczowe: Android Firebase MVC krótkie streszczenie: Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji mobilnej na system Android o tematyce filmowej.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Streszczenie pracy dyplomowej Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie powtarzalnej konstrukcji o rozpiętości 50m dla kolei dużych prędkości.. Praca dyplomowa inżynierska może być realizowana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3-osobowy zespół).. Bydgoszcz 20xx Strona z podziękowaniami (w zależności od indywidualnych potrzeb)Streszczenie pracy magisterskiej pt. "Implementacja i analiza wydajności zrównoleglonej procedury samouzgodnionego pola" Głównym celem pracy było zaproponowanie schematu metody Hartree-Focka w efektywny sposób wykorzystującego architektury silnie równoległe..

b) streszczenie do 1500 znaków.

Nacisk został położony na sformułowanieStreszczenie.. W streszczeniu winny znaleźć się następujące elementy: a) problematyka pracy dyplomowej,STRESZCZENIE PRACY Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie systemu wizualizacji i sterowania procesem regulacji, dla stanowiska laboratoryjnego regulacji poziomu cieczy w zbiornikach otwartych.. Naley w nim stosowa ogólnie znane terminy, unikajc okrele specjalistycznych, tak aby było zrozumiałe dla czytelnika spoza brany drzewnej.. Tu dowiesz się: co powinien zawierać rozdział teoretyczny w pracy.. Jak napisać i co powinno zawierać dobre streszenie pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Zostały stworzone dwie aplikacje: jedna wykonana w programie InTouch 8.0 firmy Wonderware, druga w programie iFix 3.5 firmy .Streszczenie.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.1.Praca przygotowywana jest na papierze formatu A4.. Praca dyplomowa licencjacka oraz praca dyplomowa inżynierska potwierdzają, że ich autor, wykorzystując zdobytą na studiach wiedzę i kompetencje, potrafi zrealizować cel pracy zgodny z kierunkiem studiów..

Co to jest streszczenie.

Streszczenie polega na przeredagowaniu długości danego tekstu przy równoczesnym zachowaniu głównych elementów jego treści, przedstawieniu poruszanych kluczowych zagadnień, postaci, wydarzeń itd.Praca dyplomowa inżynierska Narzędzie do automatycznego rozpoznawania utworów muzycznych Opiekun: dr inż. Jakub Gałka STRESZCZENIE Praca dyplomowa prezentuje zrealizowane narzędzie do automatycznego rozpoznawania utworów muzycznych.. Wobec tego, od jakości tłumaczenia zależeć będzie pierwsze wrażenie, jakie odniesie promotor, recenzent, potencjalny pracodawca lub każda inna władająca językiem angielskim osoba, która .Tłumaczenia streszczeń prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich.. Celem pracy było stworzenie oprogramowania,STRESZCZENIE Streszczenie pracy w języku polskim.. Uniwersytety wymagają, by pod koniec pracy zamieścić jej streszczenie po polsku.. Czy ktoś mógłby mi w tym pomóc?. W pracy inżynierskiej przedstawiono projekt wykonanego prototypowego systemu zabezpieczającego przed wyciekiem cieczy składającego się z centralki oraz dedykowanego czujnika.. W przypadku zespołowej realizacji pracy wymagane jest jednoznaczne wskazanie dokładnego zakresu zrealizowanego przez każdego dyplomanta.Streszczenie w jęz.. Poradnik - co to jest streszenie i słowa kluczowe..

Streszczenie winno zawierać: a) temat pracy.

Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Wpłynie ono niewątpliwie na wywarcie pierwszego wrażenia na recenzencie lub innej osobie sięgającej po naszą pracę.Praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska): a) jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, .. a streszczenie pracy w języku polskim, - streszczenie pracy nie może przekraczać strony formatu A 4 i jest umieszczone na końcu pracy, przed bibliografią,projekt inżynierski/pracę licencjacką oraz załączoną płytę podpisuje kierujący pracą/promotor, opiekun naukowy wprowadza się obowiązek dołączenia do papierowej wersji projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, jako osobny plik (w wersji edytowalnej, Microsoft Word), streszczenia pracy .- Streszczenie Krótkie streszczenie pracy mimo e umieszczone na jej pocztku, pisane jest na samym kocu (po napisaniu całej pracy).. 4.Pierwsza strona zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie Wydziału.. Przy rejestracji inżynierskiej pracy dyplomowej należy .praca inżynierska - KLAUS R. 3 Drodzy studenci, otrzymujecie przewodnik, który powinien pomóc Wam napisać poprawnie część teoretyczną dyplomowej pracy inżynierskiej.Oczywi-ście poniższe opracowanie nie jest w stanie precyzyjnie wyjaśnić wszystkich problemów jakie napotkacie podczas pisanie pracy.Praca dyplomowa - inżynierska Aplikacja mobilna: sklep z elektroniką Tomasz Jopek słowa kluczowe: Android Firebase MVP krótkie streszczenie: Celem pracy jest opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla systemu Android w wersji 5.0(Lolipop) i wyższych..

Nr albumu autora pracy: xxxx.

W rozdziale drugim przedstawiono szczegółowe omówienie koncepcji.. Ilo ść rozdziałów jest dowolna i zale ży od poziomu pracy (praca in żynierska lub praca magisterska) oraz od tematyki.Streszczenie pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej w języku angielskim umieszczane jest z reguły na samym początku całej pracy.. Z pracy dyplomowej magisterskiej wynika dodatkowo, że jej autor potrafi tworzyć nową przydatną wiedzę.Forum Mógłby ktoś przetłumaczyć proszę - Witam, Do swojej pracy inżynierskiej potrzebuję przetłumaczyć streszczenie na język angielski.. 2.Objętość: pracy magisterskiej: 45-60 stron, projektu inżynierskiego: 10000-15000 słów.. 3.Oprawa wg zaleceń dziekanatu - proszę szukać na stronach Wydziału.. Zobacz PRZYKŁAD STRESZCZENIA PO POLSKU NA 10 STRON.Spis listingów (o ile wyst ępuj ą w tre ści pracy) Bibliografia Zał ączniki (o ile wyst ępuj ą w tre ści pracy) Abstract (streszczenie w j ęzyku angielskim, około ¾ strony, tylko dla prac magisterskich ! ). 5.Druga strona przeznaczona jest na streszczenie pracy.Tytuł pracy (nie dłuższy niż dwulinijkowy) PRACA INŻYNIERSKA.. Moim zdaniem, takie streszczenie jest bardziej przejrzyste.. Głównym tematem pracy inżynierskiej jest przedstawienie sposobu tworzenia aplikacji mobilnej, na przykładzie urządzeń z systemem Windows Phone, oraz zaprezentowanie specyficznych problemów dla tego typu oprogramowania (jak zwrócenie uwagi na− jednostronicowego streszczenia pracy dyplomowego w języku polskim i angielskim (załącznik 7); − formularza recenzji pracy dyplomowej inżynierskiej (załącznik 2, druk dwustronny).. kierunek: Informatyka.. Streszczenie pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej to ukoronowanie wysiłków związanych z pisaniem pracy dyplomowej.. Pozwalającej na przeglądanie produktów,Streszczenie winno być zamieszczone po spisie treści w języku polskim oraz w języku angielskim.. Zazwyczaj pisze się je tekstem ciągłym, ale ja w streszczeniu zastosowałam podział na rozdziały i zostało to pozytywnie przyjęte.. Dodatkowo ze względu na złożoność tematyki w pracy umieszczono również zagadnienia specyficzne dla projektowania mostów dużych prędkości.Streszczenie pracy magisterskiej powinno: liczyć maksymalnie 1 stronę (od 1800 do 2200 znaków) powinno być napisane w czasie teraźniejszym, bezosobowo ("Autor pracy…, "Tematem pracy…") być obiektywne, pozbawione osobistych komentarzy.. StreszczeniePraca dyplomowa inżynierska nie powinna mieć charakteru literaturowego lub przeglądowego.. Praca powinna być oceniona przez opiekuna.. być napisane językiem naukowym (niedozwolony jest język potoczny czy publicystyczny)Przedstawiona praca inżynierska składa się z ośmiu głównych rozdziałów, z czego pierwszy to wstęp a ostatni to podsumowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt