Wypisz z bogurodzicy archaizmy leksykalne

Pobierz

9.Wymień najstarsze zabytki języka polskiego i wyjaśnij czym różnią się zabytki języka od zabytków literatury.. Zadanie jest zamknięte.. Wyjaśnij pojęcia i wymień po jednym utworze, do których się odnoszą.. U twego syna gospodzina, Matko zwolena, Maryja.. Zyszczy nam, spóści nam.. Przykłady w Bogurodzicy: zyszczy, spuści, Bogurodzica, dziewica, Maryja Archaizm fonetyczny - dawne formy brzmieniowe słów.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub .Wypisz z tekstu archaizmy i określ jaki jest .. chleb95 chleb95 Tzw. leksykalne (czyli dawne, przestarzałe wyrazy) bożyc - syn Boga dziela - dla zbożny - dostatni, nieprzebrany .. Zgłoś nadużycie.. Po­ja­wia­ją się licz­ne wołacze ("mat­ko zwo­le­na", "Ada­mie", "Jezu Kry­ste miły", "Ma­ry­ja dzie­wi­ce").. Opis ad­re­sa­tów pie­śni opie­ra .Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena, Maryja.. Definicja słownikowa podaje, iż archaizm to "wyraz, forma wyrazu, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia".. War­stwa sty­li­stycz­na utwo­ru jest bar­dzo roz­bu­do­wa­na i skom­pli­ko­wa­na.. Odpowiedź zilustruj przykładem z Wesela - 133Zadanie 4.. Tekst "Bogurodzicy" - polskiej pieśni religijnej powstałej na przestrzeni XI-XIII wieków - zawiera wiele takich form, które dziś mogą wydawać się już niezrozumiałe.. Twego dziela Krzciciela, bożycze, Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.Przykłady archaizmów wBogurodzicy: - fonetyczne - sławiena, zwolena, krzciciel - słowotwórcze - przebyt, zboży - słownikowe - przebyt, gospodzin, zwolena, dziela, Bożyc, zbożny, jąż, jegoż, Bogurodzica, Bożyce - fleksyjne - zyszczy, spuści, raczy, Bożycze, Bogurodzica, dziewica - składniowe - Bogurodzica, Bogiem sławiena, Twego dzielaWskaż archaizmy językowe w Bogurodzicy i zastąp je słownictwem współczesnym..

Wypisz z Bogurodzicy archaizmy i wyjaśnij ich znaczenie.

- "dziela" - dla - "Gospodzin" - Pan, GospodarzPoszukaj w Internecie, najlepiej w słowniku .. Pojęcie Objaśnienie Utwór danse macabre deesis chanson de geste 6.. Autor zwraca się do matki Jezusa, uwielbionej przez Boga i wybranej przez Syna, który jest "Gospodzinem" (Panem , Bogiem), aby zjednał "nam" Chrystusa, uzyskała u niego łaski i zesłała je ludziom .Wypisz z Bogurodzicy archaizmy i wyjaśnij ich znaczenie Ważny jest podział archaizmów na: archaizmy leksykalne (czyli słownikowe), archaizmy fleksyjne (gramatyczne), archaizmy składniowe, archaizmy fonetyczne.. Kyrielejson.Archaizm fleksyjny - słowo występuje w dawnej, nieobecnej już w polszczyźnie formie gramatycznej.. Wypisz 8 archaizmów z Bogurodzicy i wyjaśnij, co to jest archaizm.Archaizmy leksykalne z Bogurodzicy to m.in. dziela - dla, bożyc - syn Boga, Gospodzin - Pan, zbożny - dostatni, przebyt - bytowanie, istnienie, rodzica - matka, jąż, jegoż - którą, którego,.Bogurodzica - analiza utworu.. Ważny jest podział archaizmów na: archaizmy leksykalne (czyli słownikowe), archaizmy fleksyjne (gramatyczne), archaizmy składniowe, archaizmy fonetyczne.. • Archaizmy leksykalne to takie wyrazy, które nie występują już we współczesnym słowniku, nie funkcjonują w języku .Wypisz z Bogurodzicy cztery archaizmy leksykalne i objaśnij ich znaczenie..

Wypisz z pieśni cztery archaizmy leksykalne i objaśnij ich znaczenie.

Bogurodzica (fragment) Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U Twego Syna, Gospodzina Matko zwolena, Maryja!. II ZWROTKA.. Z PODRĘCZNIKAWyjaśnij, na czym polega zderzenie mitu polskiego chłopa i mitu polskiego z .Wypisz z Bogurodzicy archaizmy i wyjaśnij ich znaczenie Ważny jest podział archaizmów na: archaizmy leksykalne (czyli słownikowe), archaizmy fleksyjne (gramatyczne), archaizmy składniowe, archaizmy fonetyczne.. Treść zadania.. • Archaizmy leksykalne to takie wyrazy, które nie występują już we współczesnym słowniku, nie funkcjonują w języku .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. mistrza Polikarpa ze śmiercią".. Autor: prince3000 Dodano: 24.11.2010 (15:58) Wymień archaizmy występujące w Bogurodzicy i zaklasyfikuj je do następujących typów : fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne i składniowe.. Przykłady w Bogurodzicy: Krzciciela, sławiena Archaizm słowotwórczy - słowo zostało utworzone od innego zgodnie z dawnymi zasadami słowotwórczymi.Dodaj do ulubionych Drukuj.. Bogurodzica Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!. Zabytki języka polskiego to słowa,zdania i utwory .8.. Zyszczy nam, spu [ś]ci nam.. Twego dziela Krzciciela, bożycze..

Wskaż archaizmy językowe w "Bogurodzicy" i zastąp je słownictwem współczesnym.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zyszczy nam, spuści nam, Kiryjeleizon.W "Bogurodzicy" występują także liczne archaizmy: leksykalne (zwolena, gospodzina), składniowe (Bogiem sławiena), fleksyjne, (zyszczy, spóści), słowotwórcze (Bogurodzica, Bogiem sławiena) oraz fonetyczne (sławiena).. Zyszczy nam, spuści nam.. • Archaizmy leksykalne to takie wyrazy, które nie występują już we współczesnym słowniku, nie funkcjonują w języku .Bogurodzica - archaizmy w utworze.. Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena, Maryja!. .Język: Archaizmy: -leksykalne (zaimki anaforyczne : jąż, jegoż ) -fonetyczne (formy : sławiena, zwolena [bez przegłosu] ; różnica w głosowni słowa Krzciciel [Chrzciciel]) -słowotwórcze (patronimik Bożyc [syn Boga]) -fleksyjne (celownik w formie dopełniacza oraz mianownik w formie wołacza : Bogurodzica ; inaczej też wyglądała 2 .W tym celu wypisz z wiersza właściwe fragmenty i podpisz elementy rysunku.. 6.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt