Przeczytaj teksty a-c z ćwiczenia 1

Pobierz

Wskaż na rysunku wszystkie elementy krajobrazu wymienione w tekście.. Uczniowie przystępują do cichego czytania tekstu e‑materiału.. Przeczytaj teksty z ćwiczenia 1 z podręcznika na stronie 129 , a następnie dopasuj podanym osobom zawody.. Odpowiedz na pytania do tego tekstu (ćwiczenie 4 s. 33) 7.. Zadanie 2. zadanie 3 strona 129: odpowiedz pisemnie na pytania do tekstów z zadania 1.Ćwiczenia.. Zagadki.. Rozwiązanie zadania 8 z książki World Explorer 3.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zapoznaj się z tekstem.. - prawda (P) Odpowiedź na zadanie z Między nami 6.. Razem z rodzicami mieszka w województwie podlaskim, położonym we wschodniej Polsce.. Napisz je w zeszycie.. Prześlij na ocenę.. Dzisiaj poznasz zmiękczenie "Dzi, dzi" (dzioby) Przeczytaj wyrazy z boku strony i podziel je na wyrazy.. Ćwiczenia opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plPrzeczytaj tekst i wykonaj podane polecenia.. Przeczytaj lub wysłuchaj zagadki.Przeczytaj ponownie tekst z ćwiczenia 2 Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika be w czasie przeszlym 1. przeczytaj tekst z ćwiczenia 1 i odpowiedz na pytania Evolution plus 3 strona 26.. Źródło A. wykonaj je z kimŚ, kto potrafi czytaĆ pŁynnie po angielsku lub nagraj sobie te teksty, a potem wykonaj Ćwiczenia, odtwarzajĄc je: Ćwicz rozumienie tekstÓw ze sŁuchu..

Wykonaj ćwiczenia ze s.12.

Przeczytaj trzy teksty ze strony 82 w podręczniku i zdecyduj, który tekst jest a) a note b) an e-mail c) a web page 3.. Obejrzyj ilustracje w załączniku( e-dziennik).. Rozwiązanie zadania 1 z książki Super Powers 5 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plFilip I Piękny.. Zapoznaj z fragmentem tekstu źródłowego z ćwiczeń s. 33.. Odnoszą się one do wielu różnych materiałów źródłowych (nie tylko tekstów oraz ilustracji, ale również map, tabel czy wykresów itp.).. Wybierz odpowiedź spośród podanych.Rozsypanka.. - Cieszę się, że jest moja najlepsz Odpowiedź na zadanie z Link V. Workbook1.. Indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji "Przeczytaj" i zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu.. Ponownie przeczytaj teksty i w zeszycie wykonaj zadanie 2 s.82 z podręcznika (Testing Spot).. Ćwiczenie 4.. Tekst i zadanie w załączniku.. 3 s. 32 z zeszytu ćwiczeń.. Podkreśl właściwe dokończenie zdania.. Przeczytaj tekst z ramki: Wojny … s. 73 Następnie wykonaj ćw.. The ruins_____ near the tomb.. Question from @Biedronxdtfm - Szkoła podstawowa - Język angielskiCH 4, C 2 H 6, C 3 H 8, C 4 H 10, C 5 H 12, C 6 H 14, C 7 H 16, butan, heptan, C 8 H 18, C 9 H 20, C 10 H 22, C 11 H 24, C 12 H 26, C 15 H 32, C 20 H 42, oktan, undekan, ikozan Wzór sumaryczny Nazwa nierozgałęzionego alkanućw 1 uzupełniamy luki w tekście na temat konfliktu biskupa z zegarmistrzem Koszalin Spór o graniczną miedzę ćw 2 zastępujemy dawne wyrazy ich współczesnymi odpowiednikami Kalisz O powstaniu Kalisza ćw 1 uzupełniamy tekst wyrazami z ramki;Ćwiczenie nr 1 do lektury "Pan Tadeusz" uzupełniamy tekst wyrazami z ramki1026 · 3 Przeczytaj pytania do nagrania w zeszycie ćwiczeń s 11 .2..

Zad.2 Jeszcze r az przeczytaj tekst i wykonaj ćw.

Nauczyciel: Marzena Górecka Klasa 3d .. podstawie tekstu z podręcznika - Ćwiczenia -Polecenie 1 s. 89 .. Zastanów się, a następnie uzupełnij: Zadanie.. Wykonaj na świeżym powietrzu lub przy otwartym oknie wybrane ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej z linku:Ćwiczenia Dennisona.. Question from @NikelodionHD - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj teksty.. W zeszycie zapisz .. Na kartce (najlepiej A4) wykonaj rysunek gałązki wierzbowej i postaraj się ją ładnie ozdobić.. 2.Praca z tekstem.. Uwaga: każde z pytań musi rozpoczynać się od słowa "dlaczego".. zadania 1-3 miaŁy zostaĆ wykonane w oparciu o nagranie.. W powtórkowych lekcjach skupimy się na części poświęconej pytaniom.. Podajemy (więc) do wiadomości, że .Przeczytaj tekst z ćwiczenia 1 ze strony 66(podręcznik) oraz określ na podstawie tekstu powód dla którego Tom nie chce jeść.. Utrwalenie .Zad.. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zadania 1,2,3 na stronie 60 WB.5.. Narysuj go lub zbuduj z dostępnych w domu .Przeczytaj tekst - Ewangelia według św. Jana Teologa 12 rozdział, wersety 1-18 Wykonaj ćwiczenia 1-3 - strony 90-91.. Otwórz ćwiczenia polonistyczne na str. 25, ćwicz pisanie nowego zmiękczenia i uzupełnijPrzeczytaj teksty biblijne z podręcznika na s. 225-227 i napisz, jakie jest ich przesłanie Łk 22, 42 Łk 1, 38 J 2, 5 Zeszyt ćwiczeń Obdarowani przez Boga Drogi Przymierza klasa 5P l a n z a d a ń d o wy k o n a n i a d l a U c z n i ó w S P 2 8 w d n ..

1,2,3 - s. 84 (ćwiczenia do matematyki) 4.

Należy do jednej ze społeczności, którym przysługuje w naszym kraju status mniejszości etnicznej.. Wykonaj zadania matematyczne ze s.8 i 9.Przeczytaj ponownie tekst z ćwiczenia drugiego Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika be w czasie przeszłym.. Ułóż wyrazy i wyrażenia, tak aby powstały pytania i odpowiedzi.. Gdzie co jest czyli połącz w pary rysunki i ich opisy.. Wskaż różnice w krajobrazach.. Question from @DariaLara - Gimnazjum - Język niemiecki1.. Zeszyt ćwiczeń cz. 1Proszę o szybką odpowiedź!. Uzupełnij tabelki - ćw.. Zapraszam do ćwiczeń i wspólnej zabawy!. Z rozsypanych liter ułóż wyraz.. Question from @Szluchcik4 - Gimnazjum - Język angielskiTemat dnia: Jak to z groszem było.. Przeczytaj tekst informacyjny o Azji - Załącznik 3.. Otwórz czytankę na stronie 23 i przeczytaj tekst o dzięciołach i ich pisklętach.. Ćwiczenia artykulacyjne.. 15.07.2020 r. Temat: Wielki Tydzień Książka - strony 154-158.. Zapoznaj się z treścią tekstów źródłowych i uzupełnij tabelkę wpisując imię monarchy z dynastii Habsburgów, za panowania których doszło w podległych im państwach do wydarzeń opisanych w źródle.. 1 Posłuchaj i przeczytaj tekst zatytułowany ' Have a good sleep ' na str. 96 w podręczniku.. Zapisz te słowa w zeszycie, nie przepisuj całych zdań.. (a,b,c) Wykonaj ćwiczenie 4 ze strony 67..

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 z sekcji "Sprawdź się".uwaga!

Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 na s. 92 (zeszyt ćwiczeń) 3.. Na podstawie tekstu odpowiedzTemat: Znane osoby z krajów niemieckojęzycznych-praca projektowa-kształcenie na odległość Zadanie 1.. Przede wszystkim musisz dokładnie zapoznać się z materiałami źródłowymi, ale także zwrócić uwagę na .ĆWICZENIA-Przeczytaj tekst na s.10.. Odpowiedz na pytanie 1 s. 74 .Niemiecki - Przeczytaj tekst z ćwiczenia 20.. Następnie uzupełnij wyrazami z tekstu trzy zdania znajdujące się nad tekstem.. Selim jest muzułmaninem.. Ułóż zdania z wyrazami z podręcznika s.11- OBOWIĄZKOWE.. Temat: Wielki Tydzień.. Zaznacz, które zdania są z nim zgodne (R), a które nie (F).. Przeczytaj lub wysłuchaj instrukcji ćwiczeń, wykonaj je a następnie dopasuj obrazek.. tutaj jest jego transkrypcja i rozwiĄzania.. Przeczytaj tekst informacyjny o historii pieniędzy - s. 45 w podręczniku.. Wykonaj z zapisem w zeszycie ćwiczenie 2 s. 87 (w: podręczniku do matematyki) 5.Przeczytaj ciekawostki o nietypowych pojazdach - (Podręcznik "Elementarz odkrywców", s.72) Rozwiąż rebusy i zagadki związane z tematem - (Ćwiczenia edukacja polonistyczna s.78,79); Zaprojektuj własny, nietypowy pojazd, który może poruszać się po wodzie, lądzie i w powietrzu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt