Napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkt a (-2

Pobierz

Polub to zadanie.. - Funkcja liniowa jest okre - Pytania i odpowiedzi - Matematyka .. - liceum.. Nowa jakość zadań domowych.. Question from @TrumperR - Liceum/Technikum - MatematykaOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Okoń: Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej jest równy tgα , α to kąt pod którym nachylona jest ta funkcja do osi OX.. RozwiązanieRozwiąż zadanie: Array Oblicz miarę kąta ostrego między styczną a cięciwą AC.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty (-3, 4) i jest prostopadły do wykresu funkcji y=4x-5Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt G ( -5,-4) H (-1,6)".. Kilka słów o nas ››.. Nadesłane rozwiązania ( 1 ) Rozwiązanie 1 dodane przez gosiak666 , 10.04.2012 13:38Napisz wzór funkcji liniowej , której wykres jest równoległy do prostej 2x - 3y - 1 =0 i przechodzi przez punkt A= (-3,4) Nadesłane rozwiązania ( 1 ) Rozwiązanie 1 dodane przez monijatcz , 05.01.2013 13:51Zadanie: napisz wzór funkcji liniowej,której wykres przechodzi przez punkt a 1,3 i tworzy z osią x kąt a 60 stopni Rozwiązanie: y ax b alfa 60 st tg 60 st 3 a y 3x b a należy do wykresu funkcji więcRozwiązanie zadania z matematyki: Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A=(-1,-3) i B=(12,0)., Wzór z wykresu, 8953587Napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkt A=(-3,-5) i jest równoległy do funkcji y=1/3x+31..

Napisz wzór funkcji liniowej której, wykres przechodzi przez punkty (1/3, 3) i (-2/3, 0).

Podaj wzór proporcjonalności prostej,której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f.Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt P(0 3) i jest nachylony do osi OX pod kątem 600.. 2.W okrąg wpisany jest kąt BAC równy 28.. 2) Wykaż, że liczba: 3^18-2*3^16-16*3^15 jest liczbą podzielną przez 5.. Question from @Martusia199706 - Liceum/Technikum - MatematykaNapisz wzór funkcji liniowej f, której wykres przechodzi przez punkt A(√3,3) jest prostopadły do wykresu funkcji g(x)= -√3x+3.. (muszę wyczytać wsp kierunkowy, obliczyć później wyraz wolny i podać wzór funkcji − z tym sobie poradzę .Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest nachylony do osi OX pod kątem alfa=150(stopni) i przechodzi przez punkt A=( [latex] sqrt{} 3[/latex], -8).. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt (1,-3) i jest prostopadły do prostej o równaniu y=..

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt P(0,3) i jest nachylony do osi OX pod kątem 60.

Pomoze ktoś?1) Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A(2, -8) i jest nachylony do osi odciętych pod kątem 135 stopni.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.funkcja liniowa qwe: Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest nachylony do osi OX pod kątem α i przechodzi przez punkt A jeśli: sinα= 12 13 A(−1;−4) obliczyłam z jedynki trygonometrycznej, że cosα= 5 13 lub − 5 13 który wynik wybrać, żeby obliczyć tgα?. d) Przechodzi przez punkt i jest prostopadły do wykresu funkcji .Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt i jest nachylony do osi OX pod kątem .. Dzięki naszym wideoporadnikom nauczysz się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zadania z przedmiotów ścisłych.Zadanie .. Funkcja liniowa jest określona wzorem y .Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt P(3,4) i jest równoległy do wykresu funkcji y=x-2.Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x) = 0,75 x -13 i do którego należy punkt A = (16 , -6).. Napisz wzór funkcji liniowej której, wykres przechodzi przez punkty (1/3, 3) i (-2/3, 0)..

Przez punkt C poprowadzono styczną do tego okręgu.

Napisz wzór funkcji liniowej, wiedząc że jej miejscem zerowym jest liczba 3, oraz że wykres tej funkcji przecina oś OY w punkcie .funkcja liniowa motka54: wykres funkcji jest nachylony do osi OX pod katem 60 o i przechodzi przez punkt D= (1,3) trzeba wyznaczyc wzor funkcji.. Dana jest funkcja o wzorze $f(x) = - rac {\sqrt{3}}3x + 4 - b$, $x\in R$.. Zapisz obliczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt