Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 30 i uzupełnij zdania

Pobierz

Na koniec wykonaj zadanie F2 str. 73 - przeczytaj tekst i uzupełnij zdania.. Wpisz do zeszytu przyimki w j. niemieckim i przetłumacz .. Data: 06.04.2020 Zadania do wykonania dla ucznia: 1.. Wzór na tworzenie czasu Perfekt haben lub sein + imiesłów czasu przeszłego (Partizip II/ Partizip Perfekt) Czas Perfekt z haben Większość czasowników tworzy Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben.. 1/86 - Przeczytaj zdania i połącz niemieckie z polskimi.. Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.. ODPOWIEDZI: 1.• Ex.9.p.65 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki • Ex.10.p.. JĘZYK POLSKINa podstawie informacji zawartej w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.. Przeczytaj relację, uzupełnij ją ustnie właściwymi numerami zdjęć.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 30 i uzupełnij zdania.. Cele lekcji: Uczeń zna niemieckie nazwy zwierząt.. Napisz je w zeszycie.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. Przetłumacz .Uzupełnij przepisaną do zeszytu tabelę właściwymi końcówkami przymiotników.. Zadanie 4 Uzupełnij zdania.. Wersja B- dla uczniów bez Internetu Zadanie 1.. Wykonaj ćwiczenia: 2/ str.104 (przypomnij sobie, o czym był tekst "Das ist die ideale Kleidung für die Schule" i dokończ pisemnie zdania.Uzupełnij luki w tekście wg własnego pomysłu Sam uzupełnij luki Halloween Sam uzupełnij luki Taka jest jesień Sam uzupełnij luki Postanowienia Sam uzupełnij luki Nie ma to jak zima Sam uzupełnij luki Dzień Wszystkich Świętych Sam uzupełnij luki Wiosenne ożywienieBędą zdania z ramki Phrase Box -zadanie5 3 Wykonaj zadanie 2 str14 4 Przeczytaj szybko tekst z zadania 4 i .1..

Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 98.

Przetłumacz czasowniki na język polski i zapisz je do zeszytu.. Koło języka niemieckiego Dzisiaj proponuję wam obejrzenie filmiku: Deutsch lernen: Frage "Wohin+ "In" + Akkusativ.. 4. praca domowa- wykonać zadania 1,2 i 3 strona 75 z zeszytu ćwiczeń Lekcja zdalna godz. 13.30.. Jest to podstawowa (nienacechowana) strona czasownika.. Proszę wykonać następujące zadania w zeszycie ćwiczeń: ćwiczenie 1 ze strony 43 Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.Strona czynna, podobnie jak w innych językach, wyraża czynność wykonywaną przez podmiot zdania na innym obiekcie lub osobie.. (Odp.. 3/86 ( do zeszytu wpiszesz tylko odpowiedzi, całymi zdaniami).. Znajdź formy czasownika "werden" i uzupełnij nimi zdania.. Czasowniki regularne odcieniami przez dodanie odpowiednich końcówek do tematu czasownika .Temat czasownika rozpoznajemy, obejmując końcówkę od bezookolicznika,np.mach -en .Również inaczej niż w języku angielskim,każda osoba ma swoją końcówkę koniugacyjną.Zadanie 3 dodatkowe dla chętnych : Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 116 (tabelka 2) , następnie wykonaj w zeszycie pisemnie zadanie 2,3,4 ze strony 106 Zadanie dla uczniów z dostosowaniami: Wypisz do zeszytu z dialogu w zadaniu 1 na stronie 106 nazwy ubrań.. Następnie utwórz zdania jak w przykładz i zanotuj je w zeszycie..

Przeczytaj regułę gramatyczną na str.116.

Strona bierna Strona bierna wyraża czynność wykonywaną na podmiocie zdania.. Zwróć uwagę na szyk wyrazów - zadania 3, strona 44 w podręczniku.. I zapisz go w zeszycie.. Tel: (46) 838 67 10. e-mail: ł Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1.. 99-418 Bełchów.. 2, strona 52.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zadanie 3 str 48 uzupełnij ustnie zdania podanymi wyrazami.. Przeczytaj dialog z .Zadanie 3 dodatkowe dla chętnych : Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie í í ò tabelka î , następnie wykonaj w zeszycie pisemnie zadanie , ï, ð ze strony í ì ò Zadanie dla uczniów z dostosowaniami: Wypisz do zeszytu z dialogu w zadaniu 1 na stronie 106 nazwy ubrań.. ĆWICZENIÓWKA: Ex.9,10,11,12 p.40 - dla chętnych TOPIC: Extreme .Szkoła Podstawowa im.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 2012-10-06 14:03:28 Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami: 2011-01-30 16:23:02 Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku , a następnie uzupełnij poniższe zdania 2014-03-20 20:20:31Przeczytaj regułę gramatyczną.. 1wirst, werde, 2.werdet, werden, 3.wird) Odmianę czasownika znajdziesz na stronie 136..

Zadanie 2 Popatrz na tabelę z wynikami i uzupełnij zdania.

Zapisz zdania w zeszycie.. Człowiek .. podczas czytania polecenia zwróć uwagę na zdania zawierające czasowniki operacyjne (np. wybierz, zaznacz, wstaw, dokończ, .. (0-8) Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasow-ników posiłkowych, tworząc zdania w czasie przeszłym Perfekt.Zadanie 2. i podkreśl końcówki przymiotników.. Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Przeczytaj tekst, wybierz właściwą formę -a little, a lot of, any, many, much • Ex.11.Przetłumacz zaznaczone części zdania na j.angielski • Ex.12 Uzupełnij pytania i napisz odpowiedzi do zeszytu.. Zrób z tego notatkę w zeszycie.. Womit fahren sie2.Czytamy przykładowe zdania z odmienionymi przymiotnikami oraz regułę gramatyczną ze strony 116 w książce.. Bobrowniki 126.. Zapisz ją w .Ze względu na próbne egzaminy ośmioklasistów w terminie 30.03.. Następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszc…Uzupełnij dane - Zadanie F1 w zeszycie ćwiczeń str. 73.. Zdecyduj: A, B lub C. Es ist interessant,…- umiem wyrazić opinię na temat garderoby.. -1.04.2020, temat do zrealizowania z nową datą.. (NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W TABELI .UZUPEŁNIJ REGUŁĘ GRAMATYCZNĄ.. Zapoznaj się z ćw.. Napisz w zeszycie zdania.. 2/104 - przeczytaj relację jeszcze raz i dokończ ustnie zdania.. na j. polski wg wzoru: 1. aus - z (skąd) 2. bei - 3..

4,5,6/105.Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116.

Na podstawie poprzedniego zadania oraz tabeli rozwiązujemy zadanie 4 oraz 5 z książki.. Przeczytaj .19.06.20.. Wersja B- dla uczniów bez Internetu Zadanie 1.. Posłuchaj nagrania i zanotuj w zeszycie nazwy pomieszczeń szkolnych, które pojawiają się w tekście:Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język niemiecki?. Następnie przejdź do zadania 3 .. Utwórz ustnie zdania.. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach.. wg wzoru: 8-H, 9-K .. Przykłady zdań z czasownikiem posiłkowym haben.Uzupełnij zdania na podstawie informacji z drzewa genealogicznego.. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 62 (przyimki z celownikiem i biernikiem) i uzupełnij podane zdania właściwymi rodzajnikami i przyimkami.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. ( trl+ kliknięcie na podany niżej link uruchamia połączenie)Wykonaj teraz ćw.. Sprawdzenie materiału pod kątem ich aktualności.Czyli w zdaniu w czasie Perfekt nie tłumaczymy: ich habe - ja mam, ich bin - ja jestem.. zadanie 5 ze strony 43 Przeprowadźcie w parach rozmowy, tak jak w przykładzie.. Zadanie 3 Odpowiedz w Zeszycie pisemnie na pytania.. (Odp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt