Uzasadnij uwzgledniajac a

Pobierz

C. działalności lodu lodowcowego w cyrku lodowcowym.. Nowy Witowski.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy .Uzasadnij odpowiedź.. a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.. 29.5Wybierz 2 miejsca w Polsce w których twoim zdaniem mogłoby powstac bieguny technologiczne lub technopolia odpowiedz uzasadnij uwzgledniajac zaplecze n. Wiek XX stał się początkiem rozwoju zaawansowanych technologii w branży: chemicznej, farmaceutycznej, zbrojeniowej, lotniczego i rakietowej, elektromaszynowej, precyzyjnej i elektrycznej.Przydatność 60% Wybierz 2 miejsca w Polsce w których twoim zdaniem mogłoby powstac bieguny technologiczne lub technopolia odpowiedz uzasadnij uwzgledniajac zaplecze n Wiek XX stał się początkiem rozwoju zaawansowanych technologii w branży: chemicznej, farmaceutycznej, zbrojeniowej, lotniczego i rakietowej, elektromaszynowej, precyzyjnej .. Na rysunku A przedstawiono strukturę bakteriofaga T2, natomiast na rysunku B przedstawiono pierwszy etap infekcji komórki bakterii przez tego bakteriofaga.. Zinterpretuj otrzymany wynik, uwzględniając fakt, że skrzynki początkowo spoczywały..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając cechy budowy tego typu owocu.

przemysł zaawansowanych technologii, do którego zalicza się gałęzie przemysłu, w których odsetek zatrudnionych pracowników naukowych i menadżerów przekracza 20-25%, a wydatki na badania naukowo-rozwojowe Strona: 1a) Określ, który z gruczołów - 1 czy 2 - uczestniczy w regulacji temperatury ciała człowieka.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura 2015 z biologii na poziomie rozszerzonym.Zadanie 1.. Rozwiązanie a) (0−1) Przykłady poprawnej odpowiedzi:W odpowiedzi uwzględnij podłoże genetyczne tego procesu.. Formowanie kału i przesuwanie go w kierunku odbytnicyA.. b) ciśnienie powietrza i zawartość tlenu w powietrzu.. c) roczna suma opadów., ale tylko do pewnej wysokości.. (0-1) Wybierz i podkreśl właściwe dokończenie poniższego zdania podane w nawiasie, a następnie uzasadnij odpowiedź, odnosząc się do definicji tego zjawiska.a) Uwzględniając mechanizm działania szczepionki, uzasadnij, dlaczego konieczne jest coroczne powtarzanie szczepienia przeciw grypie.. a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.. Uzasadnij swoje stanowisko, uwzględniając dawne i współczesne spory na ten temat..

Powyżej występuje inwersja opadowa, czyli..........Odpowiedź uzasadnij.

U prokariontów nie dochodzi do skracania DNA, ponieważ Odpowiedź na zadanie z Biologia 3.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego dzięki wprowadzeniu określonych cząsteczek sygnałowych do błony liposomu można zwiększyć skuteczność leku w nich podawanego.Zadanie 1.. D. Unikaj "śmieciowego jedzenia" (fast food).. Rekin wielorybi nr , ponieważ ma 11.2. pokaż wskazówkę » pokaż odpowiedź Zadanie 2.2.. Odpowiedź Kwiat A - nitki jego pręcików są długie/wiotkie, co ułatwia wysypywanie się pyłku i swobodne przenoszenie przez wiatr.Większość ludzi nie myśli ze to oni mogą stać się uzależnieni od czegoś, z czym.Uzasadnij odpowiedź.. a) Temperatura powietrza na obszarze górskim.. wraz z wysokością o. na 100 m wysokości.. (0-1) Spośród niżej wymienionych przykładów owoców (A-D) wybierz i zaznacz owoc tego samego typu, do którego należy owoc ziemniaka.. 1. jąderko 2. mitochondrium 3. aparat Golgiego 4. pęcherzyki ulegające fuzji z lizosomami 5. siateczka wewnątrzplazmatyczna szorstka Pytania i odpowiedzi - na podstawie własnych doświadczeń.. b) Wyjaśnij, dlaczego duża zmienność genetyczna wirusów grypy przyczynia się do występowania epidemii tej choroby.. Oblicz wartość przyspieszenia określonego wzorem z zadania 6.2 dla następujących danych: m1 = 2 kg, m2 = 0,4 kg, m3 = 0,5 kg, μ = 0,3..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając jedną widoczną na rysunku cechę budowy, będącą przystosowaniem do wiatropylności.

(0-1) Podaj wspólną cechę budowy liposomu i błony komórkowej, dzięki której liposomy mogą ulegać fuzji z tą błoną.. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając jedną widoczną na rysunku cechę budowy, będącą przystosowaniem do wiatropylności.. Rozwiązanie Przykładowe odpowiedzi Kwiat A - nitki jego pręcików są długie/wiotkie, co ułatwia wysypywanie się pyłku i swobodne przenoszenie przez wiatr.Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając cechę budowy morfologicznej zwierzęcia charakterystyczną dla grupy systematycznej, do której ono należy.. Wchłanianie wody i soli mineralnych 2.. B. zatarasowania odpływu wód przez materiał morenowy.. Podaj nazwę tego gruczołu i opisz jego rolę w procesie termoregulacji b) Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało informacje prawdziwe.. D. wytopienia się bryły martwego lodu pozostawionego przez lodowiec.Uzupełnij zdania, by przedstawiały cechy klimatu górskiego.. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami 2002-2021.. ZADANIE 17 Bakteriofagi to specyficzne wirusy atakujące bakterie.. C) Na liściach pomidora występuje znacznie większe zagęszczenie aparatów szparkowych niż na liściach pszenicy i kukurydzy.Zadanie 2.1. Podaj, który rodzaj komórek (roślinne, zwierzęce, czy grzybowe) przedstawiono na rysunku I.. Czym jest prawda w ujęciu Nietzschego?Określ, czy umieszczając erytrocyty w roztworze o odpowiednim stężeniu, można zaobserwo- wać zjawisko plazmolizy.Przydatność 60% Wybierz 2 miejsca w Polsce w których twoim zdaniem mogłoby powstac bieguny technologiczne lub technopolia odpowiedz uzasadnij uwzgledniajac zaplecze n Wiek XX stał się początkiem rozwoju zaawansowanych technologii w branży: chemicznej, farmaceutycznej, zbrojeniowej, lotniczego i rakietowej, elektromaszynowej, precyzyjnej .Uwzględniając rolę cholesterolu, wyjaśnij znaczenie dużej zawartości tego związku w błonie komórkowej erytrocytów..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając różnice w budowie między wybranym rodzajem komórek, a pozostałymi dwoma rodzajami komórek.

B. Więcej się ruszaj.. B. jelito grube b).A) Najmniejsze aparaty szparkowe występują w liściach kukurydzy zwyczajnej.. Reforma 2019Uporządkuj wybrane struktury w kolejności ich udziału w procesie powstawania tych substancji.. Tekst źródłowy 3 Nietzsche 1.. Wybierz dwie z wymienionych zasad i wyjaśnij ich znaczenie dla uniknięcia otyłości.. Czy wiara i rozum kłócą się ze sobą, czy też mogą się wspierać?. 6. pęcherzyki ulegające fuzji z błoną komórkową 5.Matura 2015: BIOLOGIA poziom rozszerzony dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ].. Uzasadnienie: Rozwiązanie 8.1 (0-1) Schemat punktowaniaOdpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje przedstawione na rysunku I. a) Określ rolę kapsydu główki bakteriofaga i podaj nazwę związku chemicznego, zPrzydatność 60% Wybierz 2 miejsca w Polsce w których twoim zdaniem mogłoby powstac bieguny technologiczne lub technopolia odpowiedz uzasadnij uwzgledniajac zaplecze n Wiek XX stał się początkiem rozwoju zaawansowanych technologii w branży: chemicznej, farmaceutycznej, zbrojeniowej, lotniczego i rakietowej, elektromaszynowej, precyzyjnej .ćwiczenie maturalne przepowiednia to zjawisko uznawane za zapowiedź przyszłości.niektórzy ludzie nie traktują poważnie świata magii.współcześnie wróżby uważane są za wytwór wyobraźni wróżbiarzy.nie zawsze jednak tak sądzono.bohaterowie dramatu sofoklesa "król edyp" i szekspira "makbet" rozważali przepowiednię jako prognozę,która na pewno się …Zadania maturalne z Biologii Tematyka: komórki prokariotyczne i eukariotyczne, organelle, struktury wewnątrzkomórkowe, funkcjonowanie komórek.. Uzasadnij, że tylko pierwszy podział mejotyczny jest podziałem .a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Na czym polega ów "pierwotnie metaforyczny" kontakt człowieka ze światem?. OdpowiedźGeografia Struktura gałęziowa przemysłu w krajach wysokorozwiniętych.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.. Jedz mniej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt