Trzy negatywne skutki wylesiania amazonii

Pobierz

Przyczyną był brazylijski plan rozwoju Amazonii.. : Wysoka temperatura i wysokie, regularne opady.. c) Zmniejszanie bioróżnorodności lasu równikowego.. Spadek bioróżnorodności (zagrożenie wyginięciem wielu gatunków roślin i zwierząt); 2. Podaj trzy skutki wylesiania Amazonii.. Wymieranie gatunków Około 70% roślin i zwierząt żyje w lasach, poprzez karczowanie lasów tracą swoje siedliska i przestrzeń życiową, co prowadzi do redukcji różnorodności biologicznej, skutkującą coraz częściej wymieraniem poszczególnych gatunków.. W przeszłości traktowano go jak łącznik między człowiekiem a gwiazdami.. Potomkowie przedstawicieli bialej odmiany czlowieka oraz Indian to B. Potomkowie Murzynów i Indian to C. Odp.. 32-400 Myślenice ul. Zdrojowa 16a tel.. Pytanie 34 Scharakteryzuj klimat równikowy wilgotny.. Potomkowie przedstawicieli bialej odmiany cztowieka oraz Indian to .. Konkurując z Hiszpanami, Francuzami i Holendrami, utrzymywali swe wpływy w tej części Ameryki Południowej i z czasem Brazylia stała się portugalską kolonią.Szkoła Podstawowa nr 4 im.. Podaj na podstawie atlasu geograficznego nazwy tych państw.. Potomkowie Murzynów i przedstawi- cieli bialej odmiany cztowieka to 149Ameryki Południowej oraz zaznacz obszar Amazonii .. Przykładowe, negatywne skutki wylesiania Amazonii: 1. b) Zmniejszanie powierzchni upraw i obszarów hodowli bydła..

*PowodziePrzykładowe, negatywne skutki wylesiania Amazonii: 1.

Kraj ten stracił trzy razy więcej powierzchni lasu niż Demokratyczna .Temat: W Amazonii.. b) zmniejszenie liczebnosci plemion indianskich.. (12) 373 14 00. ,2 mln hektarów tego najważniejszego ekosystemu na świecie zniknęło, spłonęło lub zostało wycięte przez człowieka - wynika z corocznego badania Global Forest Watch opartego na danych satelitarnych.. Cele lekcji: Poznacie środowisko przyrodnicze Amazonii , dowiecie się, dlaczego ten region jest nazywany zielonymi płucami Ziemi i jakie są negatywne skutki eksploatacji gospodarczej Amazonii.. 1.Brazylia - eksploatacja lasów Amazonii, wielkie miasta.. : Ponieważ produkują najwięcej tlenu pochłaniając CO 2 Pytanie 36Plan rozwoju Amazonii.. Odp.. Lasy amazońskie zaczęto wykorzystywać w latach 70.. Na mapie numerami 1-9 oznaczono państwa, na których obszarze jest położona Amazonia.. Odp.. Na początku XVI wieku na wybrzeżach dzisiejszej Brazylii pojawili się żeglarze i kupcy z Portugalii.. : Potomkowie Indian i osób o białej skórze.. Nie występują pory roku.. Odp.. Odp.. Trzęsienie ziemi - gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku.. Pytanie 42 Kim są Metysi?. Pytanie 43 Kim są Zambosi?edną z istotnych przyczyn postępującej degradacji amazońskich lasów deszczowych są wycinki i wypalanie - pod pastwiska lub pola uprawne..

!Cztery główne efekty globalnego wylesiania: 1.

*Zmniejszenie produkcji tlenu i zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze.. Przepisz do zeszytu poniŽsze zdania i uzu- pelnij je nazwami mieszanych odmian czlowieka.. Zaburzenia obiegu wody i gazów w przyrodzieNiektórzy specjaliści sugerują, że wylesianie Amazonii to nie jest problem brazylijski tylko światowy.. : Ograniczyć wycinkę drzew.. e) Ograniczenie wydobycia różnorodnych surowców mineralnych.. Przeczytaj temat z podręcznika str. 116-121.amazonka jest coraz bardziej zanieczyszczona przez przemysł w skutek zatrutej wody las umiera (sporo wody w obiegu podziemnym już jest zatruta) skutki?. Uzupełnijcie tabelkę: Zachęcam do zobaczenia lekcji na e.podręczniki.pl trzeba wejść w kształcenie ogólne, szkoła podstawowa, geografia jest tam dobrze opracowana lekcja Brazylia- eksploatacja lasów Amazonii.Ekologiczne skutki wycinania lasów w Polsce i na świecie.. Przemysł produkcji rolnej na taką skalę nie zna kompromisów, a zyski oceniane są krótkotrwale.Jakie są negatywne skutki wylesiania Amazonii?. Konsekwencjq wypa- lania wilgotnych lasów równikowych jest na przyklad zwiçkszanie sie ilošci dwu- tlenku wçgla w powietrzu, co zdaniem nie- których naukowców jest przyczynq wzro- stu šredniej temperatury powietrza na naszej planecie.Skutki wylesiania.. Ich zdaniem, jeśli bez zmian pozostanie obecne tempo wylesiania Amazonii, to do 2050 .Uboga gleba lasów tropikalnych nie nadaje się do celów rolniczych i hodowlanych..

Przeczytaj tekst i podaj negatywne skutki wylesiania Amazonii ...przyrodniczego Amazonii.

: zwiększenie zanieczyszczeń, wzrost temperatury, erozja gleb Pytanie 41 W jaki sposób należy chronić lasy Amazonii?. wypieranie ludności rodzimej z ich siedlisk (indianie) tzw "płuca świata" ulegają degradacji - system wymiany co2-tlen w przyrodzie zostaje zachwianySKUTKI WYLESIANIA AMAZONII *Pustynnienie, spowodowane obniżeniem wód gruntowych (drzewa je zatrzymył płytko pod poziomem gruntu), przez co ziemia staje się co raz bardziej wysuszona.. Pola założone na takich terenach po 2-3 latach przestają dawać plony, po czym trzeba karczować las na nowe pole.. niszczenie naturalnych siedlisk wielu ssaków i ptaków, co prowadzi do zmniejszania ich populacji i wymierania wielu gatunków; utrata środków utrzymania przez miliony ludzi, dla których las jest środowiskiem życia (np.Zapisz w zeszycie trzy negatywne skutki wylesiania Amazonii.. Pytanie 35 Dlaczego lasy Amazonii nazywane są zielonymi płucami ziemi?. *Ocieplenie się klimatu.. Obecnie, jak podają media, ponad 80% światowej żywności pochodzi z lasów deszczowych Amazonii.. Potomkowie Murzynów i Indian B to c. IZABELA LENART KL. 8B AMAZONIA AMAZONIA Amazonia - region w Ameryce Południowej w dorzeczu rzeki Amazonki, na obszarze Boliwii, Brazylii, Ekwadoru, Gujany, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru, Surinamu i Wenezueli, obejmujący Nizinę Amazonki,Podkreśl skutki wylesiania Amazonii..

Proces wylesiania jest nasilany przez budowę ...Zapisz w zeszycie trzy negatywne skutki wylesiania Amazonii.

Przepisz do zeszytu poniŽsze zdania i uzu- petnij je nazwami mieszanych odmian cztowieka.. a) Zmniejszanie liczebności plemion indiańskich.. d) Zwiększanie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze.. Jego znikanie powoduje, że więcej wody pozostaje w atmosferze.Wypisz przyczyny wylesienia Amazonii.. - Skutki wylesiania Amazonii: Zmniejszenie światowej produkcji tlenu; - Pytania i odpowiedzi - GeografiaPRZYCZYNY I SKUTKI WYLESIANIA AMAZONII.. : Są to lasy równikowe.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Ameryki VI Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii.. Skutki widać do dziś, ponieważ wciąż pewne obszary kraju są przemieniane w pastwiska i pola uprawne.Wilgotne lasy równikowe są nazywane "płucami Ziemi" - produkują około 20% całego światowego tlenu oraz są domem dla 2/3 wszystkich światowych gatunków roślin i zwierząt.. LASY AMAZONII SĄNAZYWANE ZIELONYMI PŁUCAMI ŚWIATA.. Ten ogromny las akumulował dużą ilość wilgoci.. POTRZEBNE NA JUTRO!. Mieli na celu wspomóc zacofane gospodarczo wnętrze kraju.. b) Zmniejszanie powierzchni upraw i obszarów hodowli bydła.. Na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem wylesiania obszarów tropikalnych znalazła się Brazylia.. d) wydobywanie róznorodnych surowcow mineralnych.wylesiania Amazonii Wylesianie Amazonii niesie wiele nega- tywnych skutków.. c) zmniejszenie bioroznorodnosci lasu rownikowego.. W Amazonii, aby wyżywić jedną krowę, trzeba wykarczować na pastwiska prawie 7 hektarów lasu.. Drzewo to nie tylko określony gatunek rośliny, to również życie, o czym człowiek pomału zdaje się zapominać..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt